Alle innlegg av Skala MFK

Nytt styre

Klubben valgte nytt styre på ekstraordinert styremøte 10 oktober2016

Formann Inge Brautaset trekte seg pga engasjement i Volda/Ørsta Flyklubb,

Nyvalgt styre:

Formann: Aleksander Solheim

Nestformann: Odd Geir Røyset

Kasserer fortsetter: Jonny Tømmerbakk

Styremedlem: Inge Brautaset

Styremedlem: Charles Skar

 

Ny nettside! :-)

Til info,

Her er begynnelsen på vår nye heimeside. Vi har beslutta å flytte heimesida vår fra dagens server til nytt og billigare webhotell. Det vil då medføre at vi får ei solid oppussing på heimesida vår og vi håpar at alle vil synest det er ei god løysning som no blir publisert. Kven som helst kan melde seg inn på her på heimesida og dei som har betalt kontigent vil få muligheit til å redigere og legge ut informasjon her på sida.